Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. február 12.

4-3/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. február 12-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők  (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Paksi Dénes tűzoltóparancsnok, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Molnár Éva, Chudi Barbara a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza projekt épületátalakítási és energetikai korszerűsítési munkálataira vonatkozóan 74.487.181,- Ft értékben kötött szerződést a Kőröskom Nonprofit Kft.-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy a 4. napirendi pont „KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés kerüljön le napirendről.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

4. A POLGÁRMESTER 2020. ÉVI SZABADSÁG ÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

5. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

6. A 2020/2021-ES ÓVODAI NEVELÉSI ÉV BEÍRATKOZÁSI RENDJÉNEK ÉS AZ ÓVODAI FELVÉTELI KÖRZETEKNEK A MEGHATÁROZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referen

7. INGÓ VAGYON ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

8. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

9. ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

1.88 MB
jk-3-2020.doc