Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. szeptember 18.

4-14/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. szeptember 18-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Horváth Borbála képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Dr. Szepesvári Szabolcs a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Rédey József az Emergency Service Kft. ügyvezetője, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, dr. Nagy Gabriella, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Molnár Éva, a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő egyes tárgyi eszközeinek adás-vételére vonatkozóan 10.928.027,- Ft értékben kötött szerződést az Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft-vel.
  • Az Önkormányzat mélyépítési munkákra, út, járda térburkolat építésre, karbantartásokra vonatkozóan 65.110.894,- Ft értékben kötött szerződést az Kőröskom Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 6. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Pályázat benyújtása „TOP-1.2.1-16. kódszámú, a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati konstrukcióban” tárgyú előterjesztés, valamint 11. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 3012 hrsz-on nyilvántartott, kivett közterület meghatározott területrészének tulajdonjog átruházása adásvétel útján” tárgyú előterjesztés,

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. Tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól

A tájékoztatót tartja: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

2. Tájékoztató a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról

A tájékoztatót tartja:  Emergency Service Kft. ügyvezetője 

3. Beszámoló a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

5. CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2020. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „TOP-1.2.1-16. KÓDSZÁMÚ, A TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓBAN”

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

7. A 4901/9 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN 6200 KISKŐRÖS, DÉLIBÁB U. 65. AJTÓSZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. INGÓ VAGYON (CSEH BRNO ZBK 100 TÍPUSÚ SÖRÉTES LŐFEGYVER, OROSZ BAIKAL IZS 27 EM-1C TÍPUSÚ LŐFEGYVER) ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSA A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. VÉTELI SZÁNDÉK A RÓNASZÉKI FÜRDŐ TERÜLETFEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. A 3012 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT KÖZTERÜLET MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

9.11 MB
jk-14-2019.doc