Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. október 30.

4-16/2019. sz. Képv. test. alakuló ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. október 30-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (12 fő) képviselő, dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Ba Mariann a Helyi Választási Bizottság elnöke, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turánné Török Ágnes a Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának vezetője, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Paksi Dénes Hivatásos Tűzoltóparancsnok, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Aszódi János, Kis Zsoltné, Dénes István, Fodor Tamás, Lengyel Gábor a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a média képviselői továbbá más meghívott vendégek és résztvevők

A Himnusz, a SZÓLAM Alapfokú Művészeti Iskolából Fábián Karolinát Aszódi Zsombor zongorán kíséri, Loren Alfred „Never Enought” című dalát adták elő. Domonyi László polgármester köszöntötte az alakuló ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes és megnyitotta az ülést.

Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:


NAPIREND

1. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

A tájékoztatót tartja: dr. Ba Mariann, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE

3. A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE

4. A POLGÁRMESTER PROGRAMJÁNAK ISMERTETÉSE

5. A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Előterjesztő: jegyző

6. AZ ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

7. AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

9. A BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

10. A BIZOTTSÁGOK NEM KÉPVISELŐ TAGJAINAK ESKÜTÉTELE

11. TAG DELEGÁLÁSA A KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TANÁCSÁBA

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

12. TAG DELEGÁLÁSA A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TANÁCSÁBA

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

13. TAG DELEGÁLÁSA A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSBA

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

173 KB
jk-16-2019-alakulo.doc