Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. október 10.

4-15/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. október 10-én (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth János, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (10 fő),  dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Szlanka Pálné, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Losoncziné Romfa Erika, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távol maradt: Horváth Borbála, Markó Ferenc képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. KISKŐRÖS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 18/2015. (IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

2. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

3. KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző

4. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZEINEK 2019. ÉVI SELEJTEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

5. A KISKŐRÖS-TABDI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALÁNAK KIALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

6. AZ 1714/2 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT IPARTELEP MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN A NOGADEKOR KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

7. AZ 1714/2 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT IPARTELEP MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN A VARRIVÁL KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. BUDAI ADRIENN MÁRIA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

353 KB
jk-15-2019-rendkivuli.doc