Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. november 20.

4-17/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. november 20-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (12 fő) képviselők, dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Font Sándor Országgyűlési Képviselő, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Lasztovicza László a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola igazgatója, Karcza Géza Tamás a Kiskőrösi Tankerületi Központ megbízott gazdasági igazgató helyettese, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Györk Ernőné Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, Aszódi János, Lengyel Gábor a Bizottság nem képviselő tagjai, Szabó János főépítész, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Molnár Éva, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Losoncziné Romfa Erika, Chudi Barbara a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat magasépítési munkákra vonatkozóan 14.791.551,- Ft értékben kötött szerződést Kőröskom Kft.-vel

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 23. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 132/2019. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, valamint 24. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 132/2019. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A tájékoztatót tartja: Font Sándor országgyűlési képviselő

2. A KISKŐRÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

A tájékoztatót tartja:  Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatója

3. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL BERUHÁZÁS-LEBONYOLÍTÓ MÉRNÖKI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

4. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

5. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATKÖRÉT ÉRINTŐ EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

7. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

8. AZ ESÉLY OTTHON „FÉSZEKRAKÓ PROGRAM KISKŐRÖSÖN” PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYÚJTANDÓ ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉNEK, ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYÉSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

12. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

13. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

14. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.- NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

15. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT.- NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

16. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

17. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

18. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR PÁLYÁZATÁNAK BENYÚJTÁSA A „TOP-7.1.1-16-H-052-3 CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉT SEGÍTŐ EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK ”CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

19. Beszámoló a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

20. Beszámoló a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

21. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI HÍREK 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

22. A KISKŐRÖS 0510/25 HRSZ-Ú ÚT TERÜLETÉN VÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

23. A 131/2019. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

24. A 132/2019. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

25. KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A MAGYAR VÖRÖSKERESZT MEGYEI SZERVEZETE RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

26. TÓTH JUDIT LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

27. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

12.14 MB
jk-17-2019.doc