Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. március 8.

4-3/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. március 8-án (péntek) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika, Korányi Adrienn a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Gmoser András képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA A KŐRÖSKOM KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

2. A 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. A TERMÁLFÜRDŐ ÉS TANUSZODA FELÚJÍTÁSA, FEJLESZTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

179 KB
jk-3-2019-rendkivuli.doc