Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. március 20.

4-4/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. március 20-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Csizovszki László Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Paksi Dénes a Kiskőrösi Tűzoltóság Parancsnoka, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Farkas Judit a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az elmúlt időszakban nem volt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

3. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

4. KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTSZERVEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A GYEPMESTERI TELEP MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

6. KISKŐRÖS-TABDI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALÁT ÉRINTŐ TABDI INGATLANRÉSZEK INGYENES TULAJDONBA VÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

7. A KISKŐRÖS, 0311/20 HRSZ ALATTI INGATLAN RÉSZLEGES HASZONBÉRLETBE ADÁSA OPAUSZKI GÁBORNÉ RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

2.15 MB
jk-4-2019.doc