Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. május 2.

4-7/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. május 2-án (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth János, Markó Ferenc, Pethő Attila, Pohankovics András képviselők (9 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Madi Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Horváth Borbála, Nikléczi Gábor, Szedmák Tamás képviselő (3 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. 66/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

2. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

4. A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET Kft. TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A 3138/A/1 HRSZ-Ú, KISKŐRÖS, POZSONYI U. 2. SZÁM ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

2.75 MB
jk-7-2019-rendkivuli.doc