Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. június 6.

4-9/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. június 6-án (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak:   Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, , Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távol maradt: Pethő Attila képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRAK SZOLGÁLATI RENDJÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

2. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK MEGSZERVEZÉSÉRE KISKŐRÖS VÁROSBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

3. A KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉNEK ÁTADÁSA A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

153 KB
jk-9-2019-rendkivuli.doc