Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. június 19.

4-10/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. június 19-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (8 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Erdős Evelin a TS Gastro Kft. termelési vezető helyettes, Pholi Fanni a TS Gastro Kft. területvezetője, Dr. Nagy Miklós az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője, Dulai János a Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke, Franczia László a Wattay Középiskola igazgatója, Dr. Brenner Zsolt háziorvos, Harangozó Péter a Kőrösszolg Kft. Sport és Rendezvényszervező részleg vezetője, Turán István a Kiskőrösi Értéktár Bizottság elnöke, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnlaka, Korányi Adrienn, Madi Erika, Molnár Éva Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth János képviselő (4 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Jelezte, hogy Aszódi Pál, Gmoser András és Horváth János képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat és Harangozóné Balogh Zsóka képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  •  Az Önkormányzat a Záportározó kivitelezési munkálataira vonatkozóan 376.986.038,- Ft értékben kötött szerződést az ÉKISZ Kft-vel.
  • Az Önkormányzat a Batthyány utcai Óvoda átalakítási és bővítési munkálatainak kivitelezésére vonatkozóan 30.369.091,- Ft értékben kötött szerződést az Kőröskom Kft-vel.
  • Az Önkormányzat a Batthyány utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztési munkálatainak kivitelezésére vonatkozóan 49.499.761,- Ft értékben kötött szerződést az Kőröskom Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „A 6. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE” tárgyú előterjesztés, 12. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „172/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, 16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” C. PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE” tárgyú előterjesztés, valamint 19. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „DÖNTÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELÉRŐL”  tárgyú előterjesztés.

A Képviselő-testület 8 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. Tájékoztató a közétkeztetési feladatok ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Ts Gastro Kft. képviselője

2. Tájékoztató a Kiskőrösi Labdarúgó Klub tevékenységéről

Tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Labdarúgó Klub Elnöke

3. A kiskőrösi települési értéktár bizottság beszámolója

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. Beszámoló a homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

6. Beszámoló a sportfeladatok ellátásáról

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. Beszámoló a Kiskőrösi Óvodák szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. A 2019/2020-as óvodai nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. A 6. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

11. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLS INTÉZMÉNY BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYSZÁMÁNAK EMELÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

12. Az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény szakmai programjának módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

13. ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS BÖLCSŐDEI FELADATELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

14. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „TOP-1.4.1-19 KÓDSZÁMÚ, BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

15. 172/2017.SZ. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

16. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” C. PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

17. A 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

18. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

19. DÖNTÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

20. A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM INTÉZMÉNY igazgatóJÁNAK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens 

21. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 3012 HRSZ-Ú KIVETT KÖZTERÜLET MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 1714/2 HRSZ-Ú KIVETT IPARTELEP MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13.A KISKŐRÖS, 2725/3 ÉS A 0559 HRSZ ALATTI INGATLANOK RÉSZLEGES HASZONBÉRLETBE ADÁSA GMOSER ISTVÁN RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

24. A PIAC FENNTARTÓI ÉS ÜZEMELTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

25. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

26. Közigazgatási bírság kiszabásáról szóló 3517-10/2019. számú határozat elleni fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Igazgatási referens

27. „Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért” díj adományozása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

795 KB
jk-10-2019.doc