Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. július 4.

4-11/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. július 4-én (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. ügyvezetője, Szlanka Pálné, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távol maradt: Harangozóné Balogh Zsóka képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. INGÓ VAGYON ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

2. TULAJDONI RÉSZESEDÉS SZERZÉSE AZ FBH-NP KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

3. A 2347 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, TERMÉSZETBEN 6200 KISKŐRÖS, BAJCSY-ZS. UTCA 74. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

214 KB
jk-11-2019-rendkivuli.doc