Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. július 25.

4-12/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. július 25-én (csütörtök) 07.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. ügyvezetője, Szlanka Pálné, dr. Nagy Gabriella, Madi Erika, Korányi Adrienn, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A Kiskőrösi rónaszéki fürdő tárgyi eszközeinek selejtezése

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

2. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A KŐRÖSSZOLG KFT.-VEL FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

3. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ IMPERIaL HOLDING KFT. KÖZÖTT SZERZŐDÉS KÖTÉSE TERMÁLKÚT ÜZEMELTETÉSE TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

4. Pályázat benyújtása a „szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei program szervezéséhez szükséges támogatás elnyerésére

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

5. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A ZÁRTKERTI BESOROLÁSÚ FÖLDRÉSZLETEK MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÁT SEGÍTŐ, INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉT BIZTOSÍTÓ FEJLESZTÉSEK ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

6. 80/2016. SZ. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

7. A középtávú terv módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

8. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

9. INGÓ VAGYON ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

10. INGÓ VAGYON - OPEL VIVARO SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPKOCSI - ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

11. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKŐRÖS 2560 ÉS 2562 HRSZ-Ú INGATLANOK ÖSSZEVONÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. A 0348/82 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT ÚT MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 1556 HRSZ-Ú KIVETT KÖZTERÜLET MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. A 4901/9 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN KISKŐRÖS, DÉLIBÁB U. 65. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

3.45 MB
jk-12-2019-rendkivuli.doc