Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. január 23.

4/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. január 23-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, , Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők(11 fő), dr. Turán Csaba jegyző,  Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Turán István helyi történész, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Aczél István az Értéktár Bizottság elnöke, Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Mátyus Zoltán a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika, Molnár Éva, Madi Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Horváth Borbála képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a 2019. évi rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozóan 94.030.800,- Ft értékben kötött szerződést a Kőrösszolg Kft.-vel

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy a „Kiskőrös Város tulajdonában lévő Vízi közmű energiahatékonyságának fejlesztése pályázati eljárás keretében” tárgyú előterjesztés kerüljön le napirendről, ezenkívül kezdeményezte, hogy sürgősséggel kerüljön felvételre 11. napirendi pontként a „Pályázat benyújtása „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívásra tárgyú előterjesztés, 12. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 145/2018. sz. képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú előterjesztés, valamint 17. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Kiskőrös, Árpád utca 18. szám alatt található konyha felújítása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. Tájékoztató a Kiskőrösi Termálfürdő üzemeltetéséről

A tájékoztatót tartják: Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. ügyvezetője

2. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

5. Középtávú tervezés

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

6. A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

7. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

8. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS felülvizsgálata

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Költségvetési referens

9. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2019. évi nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. A 64/2018 SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

11. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

12. A 145/2018. SZ. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

13. KISKŐRÖS VÁROS IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. AZ ADY E. ÉS A SZÉCHENYI UTCÁT ÖSSZEKÖTŐ ÚTSZAKASZ KIALAKÍTÁSA, ÉRINTETT INGATLAN, INGATLANRÉSZEK ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI INGATLANOK, INGATLANRÉSZEK ÉRTÉKESÍTÉSE KECSKÉS RICHÁRD ÉS KECSKÉS RÓBERT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. A 0348/82. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT ÖNKORMÁNYZATI KÖZÚT RÉSZLEGES MEGSZÜNTETÉSE, ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. KISKŐRÖS, ÁRPÁD UTCA 18. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ KONYHA FELÚJÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. LAKÁS BÉRBEADÁSA KISS GERGELY RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

19. Tájékoztató a képviselő-testület állandó bizottságai 2019. évi munkatervéről

A tájékoztatót tartja: A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei

20. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

1.87 MB
jk-1-2019.doc