Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. december 4.

4-18/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. december 4-én (szerda) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (11 fő) képviselők, dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Aszódi János, Dénes István, Fodor Tamás, Kis Zsoltné, Lengyel Gábor a Bizottság nem képviselő tagjai, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távol maradt: Pohankovics András képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A JOBB MŰSZER, KEVESEBB SZENVEDÉS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

2. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

200.5 KB
jk-18-2019-rendkivuli.doc