Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. december 18.

4-19/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült:   Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. december 18-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (10 fő) képviselők,dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett:   Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Franczia László a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabó János főépítész, Babud László a tornacsarnok tervezője, Hajós Tibor a Járásbíróság épületének tervezője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Fejesné Sipiczki Hajnalka a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Gmoser András, Markó Ferenc (2 fő) képviselők

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, elmondta, hogy Gmoser András és Markó Ferenc képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat az EFOP 1.2.11-16 „Esély otthon” pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozóan 7.873.365,- Ft értékben kötött szerződést a Protomix Computer Kft.-vel

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 1. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „TERVEZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KISKŐRÖS WATTAY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÚJ TORNACSARNOKÁNAK, VALAMINT A KISKŐRÖSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÚJ ÉPÜLETÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL”, valamint 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. TERVEZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KISKŐRÖS WATTAY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÚJ TORNACSARNOKÁNAK, VALAMINT A KISKŐRÖSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÚJ ÉPÜLETÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatót tartja:   az épületek tervezői

2. BESZÁMOLÓ A VÁROS 2019. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2020. ÉVI PROGRAMTERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020-2024. ÉVEKRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

Előterjesztő: Jegyző

5. A 2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI munkaTERV JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Jegyző

6. A 89/2019. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETEINEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

7. TÁRSULÁSI TANÁCS TAGOK, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES TAGJÁNAK DELEGÁLÁSA A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSBA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

8. A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. ÉVI MUNKATERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

10. A 2020. ÉVI VÁROSI ÜNNEPSÉGEK ÉS RENDEZVÉNYEK

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

11. A SPORTTELEP MEGBÍZÁSI-ÜZEMELTETÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Bizottságok

13. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

415.5 KB
jk-19-2019.doc