Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. augusztus 27.

4-13/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 27-én (kedd) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Szlanka Pálné, dr. Nagy Gabriella, Madi Erika, Losoncziné Romfa Erika, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távol maradt: Harangozóné Balogh Zsóka, Pohankovics András képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA

Előterjesztő: Jegyző

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS LAPUA VÁROSÁVAL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

4. INGÓ VAGYON - DAF FA 1600 DT 360 TEHERGÉPKOCSI - ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

5. INGÓ VAGYON ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

6. AZ 1556 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT KÖZTERÜLET MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

7. KIRÁLY FERENCNÉ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

281.5 KB
jk-13-2019-rendkivuli.doc