Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. április 17. - közmeghallgatás

4-6/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. április 17-én (szerda) 17:15 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Harangozóné Balogh Zsóka képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Kothencz Zoltán r.alezr. a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője, Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

A közmeghallgatáson 1 érdeklődő állampolgár vett részt.

Domonyi László polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és megnyitotta az ülést.

Elmondta, hogy a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezése, valamint az éves munkatervében foglaltak alapján közmeghallgatást tart, ahol az állampolgároknak és helyben működő civil szervezeteknek lehetőségük van véleményük kifejtésére, közérdekű észrevételeik, javaslataik megtételére.

120.5 KB
jk-6-2019-kozmeghallgatas.doc