Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2019. április 17.

4-5/2019. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2019. április 17-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Szentgyörgyiné Szlovák Mária a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója, Papp Gyula a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója, Franczia László a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Paksi Dénes Kiskőrösi hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Opauszki György Magyarországi Baptista Egyház képviselője, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Madi Erika, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Farkas Judit, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Harangozóné Balogh Zsóka képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az elmúlt időszakban nem volt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, elmondta, hogy Harangozóné Balogh Zsóka képviselő jelezte az ülésről való távolmaradását.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

Ezt követően az alpolgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, 6. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE” tárgyú előterjesztés, 7. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A HÉTSZÍNVIRÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA” tárgyú előterjesztés, 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A FÜRDŐ ELNEVEZÉSE” tárgyú előterjesztés, 16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „KISKŐRÖSI BARÁTI TÁRSASÁG EGYESÜLET NÉVHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME” tárgyú előterjesztés, 20. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „KISKŐRÖS, ÁRPÁD UTCA 18. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FŐZŐKONYHA FELÚJÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, valamint 21. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „RADICS RÓMEÓNÉ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1.A Kiskőrösi Evangélikus Iskola tájékoztatója

Tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Evangélikus Iskola Főigazgatója

2. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tájékoztatója

Tájékoztatót tartja: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Főigazgatója

3. BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ FILADELFIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA), FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A beszámolót tartja: Magyarországi Baptista Egyház képviselője

4. BESZÁMOLÓ A SORSFORDÍTÓ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA, SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA ÉS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAINAK ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

A beszámolót tartja: Sorsfordító Szolgáltató Központ képviselője

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Jegyző

6. GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A HÉTSZÍNVIRÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

10.  A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

11.  FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

13. A 93/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

14.  66/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

15. A FÜRDŐ ELNEVEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

16. KISKŐRÖSI BARÁTI TÁRSASÁG EGYESÜLET NÉVHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

17. A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET Kft. TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

18. A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

19.  A 0415/134 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT SZÁNTÓ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN BELTERÜLETBE VONÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20.  KISKŐRÖS, ÁRPÁD UTCA 18. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FŐZŐKONYHA FELÚJÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. RADICS RÓMEÓNÉ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

22. KIRÁLY HENRIETTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

23. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

567 KB
jk-5-2019.doc