Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. szeptember 19.

4-13/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. szeptember 19-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Szepesvári Szabolcs a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Rédey József az Emergency Service Kft. ügyvezetője, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Judákné Kothencz Erika az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai vezetője, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Dulai János a Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke, Somlyai Péter a Kiskőrösi Labdarúgó Club alelnöke, Harangozó Péter a Kőrösszolg Kft. Sport és Rendezvényszervező részleg vezetője Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, dr. Nagy Gabriella, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Nemes Adél, Molnár Éva, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat Ivóvíz termelői kút létesítésére vonatkozóan 7.020.000,- Ft értékben kötött szerződést a Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft.-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 7. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Kiskőrösi Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése” tárgyú előterjesztés, 10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősek Otthona házirendjének jóváhagyása” tárgyú előterjesztés,12. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Kiskőrösi Kakasfőzők Egyesület névhasználat iránti kérelme” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Kiskőrös, 971/9 hrsz alatti ingatlan haszonbérletbe adása Polereczkiné Rímár Andrea részére” tárgyú előterjesztés, valamint 16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Csikóváraljai Ifjúsági Tábor épületeinek értékesítése” tárgyú előterjesztés.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól

A tájékoztatót tartja: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

2. Tájékoztató a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról

A tájékoztatót tartja: Emergency Service Kft. ügyvezetője

3. Tájékoztató a Kiskőrösi Labdarúgó Klub tevékenységéről

A tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Labdarúgó Klub elnöke

4. BESZÁMOLÓ A SPORTFELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. Beszámoló a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. A Kiskőrösi Óvodák munkatervének véleményezése

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM ÁTLÉPÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. A 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

9. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és közbeszerzési referens

10. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA HÁZIRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2019. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

12. KISKŐRÖSI KAKASFŐZŐK EGYESÜLET NÉVHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

13. KISS JÓZSEFNÉ 6200 KISKŐRÖS, KÁLVIN UTCA 3. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁT KÉPEZŐ 2035/34. ÉS A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. TULAJDONÁT KÉPEZŐ 2035/36. HRSZ-Ú INGATLANOK ÖSSZEVONÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. A KISKŐRÖS, 971/9 HRSZ ALATTI INGATLAN HASZONBÉRLETBE ADÁSA POLERECZKINÉ RÍMÁR ANDREA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. A CSIKÓVÁRALJAI IFJÚSÁGI TÁBOR ÉPÜLETEINEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. LAKÁS BÉRBEADÁSA DR. HORVÁTH ANNA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

18. SZVETNYIK BRIGITTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

19. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

3.74 MB
jk-13-2018.doc