Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. október 17.

4-14/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. október 17-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Font Sándor Országgyűlési Képviselő, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetője, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, dr. Nagy Gabriella, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Molnár Éva, Losoncziné Romfa Erika, Farkas Judit a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon, Fészekrakó program Kiskőrösön pályázat keretében a Luther Márton téri lakások felújításának kivitelezési munkáira vonatkozóan 15.491.374,- Ft értékben kötött szerződést a Kőröskom Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon, Fészekrakó program Kiskőrösön pályázat keretében a Petőfi Sándor úti lakások felújításának kivitelezési munkáira vonatkozóan 56.705.494,- Ft értékben kötött szerződést a Kőröskom Kft.-vel.

Hirsch Imre képviselő napirend előtt kívánt szólni, elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen a „Beszámoló a sportfeladatok ellátásáról” tárgyú napirendi pontnál hangot adott azon véleményének, miszerint korábban részletesebb beszámolót készített és hiányolja a sporteredményeket az anyagból. A képviselő elmondta, hogy helyesbíteni szeretne, mivel ő nem volt elég figyelmes, a sportfeladatokról szóló beszámolókban valóban nem szerepeltek soha a sporteredmények.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a választókerület országgyűlési képviselőjének tevékenységéről

A tájékoztatót tartja: Font Sándor országgyűlési képviselő

2. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ 64/2018. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

4. KISKŐRÖSI VÍZISPORT ALAPÍTVÁNY NÉVHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 2388/2 HRSZ-Ú KIVETT KÖZTERÜLET MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

6. HORVÁTH OLGA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

7. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

271 KB
jk-14-2018.doc