Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. november 21.

4-15/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. november 21-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Pethő Attila, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Lasztovicza László a KT Bem József Általános Iskola igazgatója, Vágó Ferencné a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Nikléczi Gábor, Pohankovics András képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat mélyépítési munkák módosítására vonatkozóan 10.256.901,- Ft értékben kötött szerződést Kőröskom Kft.-vel
  • Az Önkormányzat a TOP-5.1.2-16 Pályázati együttműködés a helyben foglalkoztatásért Kiskőrös járásban pályázat keretében háttértanulmányok készítésére vonatkozóan 8.060.690,- Ft értékben kötött szerződést Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Kft-vel
  • Az Önkormányzat a TOP-1.4.1-15 az Új óvoda építésének műszaki ellenőri feladataira vonatkozóan 13.144.500,- Ft értékben kötött szerződést ÉPORG M&Z Bt-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „0192/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele” tárgyú előterjesztés, 9. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztés, valamint 10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A tanuszoda felújítása, fejlesztése” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A Kiskőrösi Tankerületi Központ tájékoztatója

A tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatója

2. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYÉSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. Beszámoló a Kiskőrösi Hírek 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

5. Beszámoló a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

6. Beszámoló a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Jegyző

8. 0192/1 HRSZ-Ú INGATLAN INGYENES TULAJDONBA VÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZZAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. A TANUSZODA FELÚJÍTÁSA, FEJLESZTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

2.78 MB
jk-15-2018.doc