Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. március 21.

4-5/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. március 21-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra  jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Csizovszki László Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. és Kőrösszolg Kft. ügyvezetője, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Répásné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Jancsovics Zsolt és Podobni István a Kiskőrösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselői, Dulai János a Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke, Somlyai Péter a Kiskőrösi Labdarúgó Club alelnöke, Mátyus Zoltán a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Madi Erika, dr. Polereczki Csilla, Korányi Adrienn, Rennes Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Farkas Judit, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Harangozóné Balogh Zsóka képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a strandfürdő zavartalan működése érdekében új termálkút létesítésére vonatkozóan 90.000.000,- Ft értékben kötött szerződést a Kiskunsági-Viziközmű Szolgáltató Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 4. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Kiskőrösi Labdarúgó Club támogatási kérelmének elbírálása” tárgyú előterjesztés, valamint 5. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Középtávú terv módosítása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

2. A 66/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

3. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A KÖZÉPTÁVÚ TERV MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

6. A 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. Pályázat benyújtása MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ, JELENLEG GONDOZATLAN, ELENYÉSZŐBEN LÉVŐ ZSIDÓ SÍRKERTEK, SÍRHELYEK REKONSTRUKCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

9. KRAJCSOVICZ ADRIÁN 6200 KISKŐRÖS, BATTHYÁNY LAJOS UTCA 40. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. IVÓVÍZ TERMELŐ KÚT LÉTESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

2.08 MB
jk-5-2018.doc