Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. június 20.

4-9/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült:   Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. június 20-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak:   Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Erdős Evelin a TS Gastro Kft. területvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth János képviselő (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Jelezte, hogy Horváth János képviselő és Harangozóné Balogh Zsóka képviselő jelezte az ülésről történő távolmaradását

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat napelemes rendszer áthelyezésére, szerelésére vonatkozóan 15.633.596,- Ft értékben kötött szerződést D-Elektromos Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat mélyépítési munkákra vonatkozóan 68.766.042,- Ft értékben kötött szerződést Kőröskom Kft.-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a közétkeztetési feladatok ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Ts Gastro Kft. képviselője

2. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2017. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

3. A kiskőrösi települési értéktár bizottság beszámolója

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. Beszámoló a Kiskőrösi Óvodák szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

6. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

7. A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. A 2018/2019-es óvodai nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” C. PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

10. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HOSSZÚ- ÉS KÖZÉPTÁVÚ VAGYONYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. SZŰCS GYULA ÉS SZŰCS GYULÁNÉ 6200 KISKŐRÖS, BAROSS G. UTCA 107. SZÁM ALATTI LAKOSOK AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 2388/2 HRSZ-Ú KIVETT KÖZTERÜLET MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. A 105/5. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT TANYA, LEGELŐ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE SZÁSZ TIBOR RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

15. „Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért” díj adományozása

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

507 KB
jk-9-2018.doc