Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. július 12.

4-10/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. július 12-én (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika, Korányi Adrienn a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A 105/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

2. A 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. A 2. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

4. AZ 1. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

5. RÉSZVÉTEL A 2019-ES UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATTAL ÉS KECSKEMÉT VÁROSSAL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

6. A 104/23 HRSZ-Ú INGATLAN INGYENES VAGYONÁTRUHÁZÁSA A MAGYAR ÁLLAM RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

7. A CSIKÓVÁRALJAI IFJÚSÁGI TÁBOR ÉPÜLETEINEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. LAKÁS BÉRBEADÁSA BALOGH EDIT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző


ZÁRT ÜLÉS

9. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAINAK MEGSZEGÉSE MIATTI FIGYELMEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 6280-5/2018. SZÁMÚ HATÁROZAT ELLENI FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

336 KB
jk-10-2018.doc