Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. december 6.

4-16/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. december 6-án (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Horváth János, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Nagy Gabriella, Madi Erika, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Hirsch Imre, Markó Ferenc képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.  „A MAGYAR KULTÚRÁÉRT ÉS OKTATÁSÉRT” CÍMŰ KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.  „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

3. AJÁNLATKÉRÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

4. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8.43 MB
jk-16-2018-rendkivuli.doc