Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. december 19.

4-17/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. december 19-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (8 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Franczia László a Kiskőrösi Szakképzési Centrum Wattay igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabó János főépítész, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Molnár Éva, Nemes Adél a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth János, Markó Ferenc képviselők (4 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az elmúlt időszakban nem volt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Kiskőrösi Labdarúgó Clubbal kötött támogatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztés, 13. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Strandfürdő felújítása, fejlesztése” tárgyú előterjesztés, valamint 14. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum részére” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 8 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1 A 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. Kiskörös Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

3. BESZÁMOLÓ A VÁROS 2018. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2019. ÉVI PROGRAMTERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. A 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Jegyző

7. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. ÉVI MUNKATERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

8. A 2019. évi városi ünnepségek és rendezvények

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

9. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A JÁNOS VITÉZ LÁTOGATÓKÖZPONT SZAKMAI FELADATAINAK ELLÁTÁSA ÉS A 2019. ÉVI VÁROSI RENDEZVÉNYEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA TÁRGYÁBAN – IN-HOUSE SZERZŐDÉS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közbeszerzési referens

10. KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUBBAL KÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHIRDETETT 2019. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

12. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSSZOLG KFT. -NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. A STRANDFÜRDŐ FELÚJÍTÁSA, FEJLESZTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. KISKŐRÖS, DÓZSA GY. UTCA 6. SZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A KISKŐRÖS ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. A KISKŐRÖS POZSONYI U. 2. EMELET 4. AJTÓSZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A KISKŐRÖS KULTÚRÁJÁÉRT EGYESÜLET RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Bizottságok

18. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

843.5 KB
jk-17-2018.doc