Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. augusztus 9.

4-11/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. augusztus 9-én (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Pethő Attila, Szedmák Tamás képviselők (9 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Hirsch Imre, Nikléczi Gábor, Pohankovics András képviselők (3 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A 32/2018 SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

2. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. A 64/2018 SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

4. SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

173.5 KB
jk-11-2018-rendkivuli.doc