Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. augusztus 29.

4-12/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. augusztus 29-én (szerda) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Farkas Judit a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Pohankovics András képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

2. A 49/23 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLAN ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

3. A 49/23. HRSZ.-Ú KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző

4. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. A KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR ÚT 108. SZÁM ALATTI INGATLAN BÉRBEADÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

7. KAPONYA LÁSZLÓ GYÖRGY LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

8. GYÖRGYE GYULA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző


ZÁRT ÜLÉS

9. Elismerések adományozása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

293 KB
jk-12-2018-rendkivuli.doc