Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. április 25. - közmeghallgatás

4-6/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. április 25-én (szerda) 17:15 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Pohankovics András képviselők (9 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Szedmák Tamás képviselő (3 fő)

Meghívottként részt vett: Csizovszki László Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője, Kothencz Zoltán r.alezr. a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője, Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Turánné Török Ágnes a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának vezetője, paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Répásné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné a Polgármesteri Hivatal munkatársai

A közmeghallgatáson 3 érdeklődő állampolgár vett részt.

Pohankovics András alpolgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és megnyitotta az ülést.

Elmondta, hogy a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezése, valamint az éves munkatervében foglaltak alapján közmeghallgatást tart, ahol az állampolgároknak és helyben működő civil szervezeteknek lehetőségük van véleményük kifejtésére, közérdekű észrevételeik, javaslataik megtételére.

A továbbiakban Pohankovics András alpolgármester Kiskőrös Város Önkormányzata költségvetése tekintetében elmondta, hogy egy felelősségteljesen megtervezett, gazdaságossági szempontokat figyelembe vevő költségvetés, mellyel az idei évben dolgozni fognak. A bevételi és a kiadási oldal is az elvártak szerint alakul. A város költségvetése stabil, a helyi ipari és mezőgazdasági vállalkozásoknak és szolgáltatóknak köszönhetően az iparűzési adó árbevétel lehetőséget ad arra, hogy fejlesztéseket vigyenek véghez. Kiskőrös város erőssége, hogy az egyes fejlesztésekhez rendelkezik önerővel, mely a vállalkozóknak köszönhető és az Önkormányzat felelőssége, hogy ez hasznosan és a város lakosainak érdekében kerüljön felhasználásra.

A fejlesztések, beruházások és ezek támogatási szerződéseinek aláírásai folyamatban vannak. A beruházások önereje banki hitelből, valamint az erre a célra elkülönített forrásból kerül finanszírozásra.

A közbiztonság a város lakosainak mindennapjait befolyásoló tényező, mellyel kapcsolatosan elmondta, hogy a visszajelzések alapján a lakosok biztonságban érzik magukat közlekedési és közbiztonsági szempontból egyaránt. Megemlítette, hogy a városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztésre szorul, a város közbiztonságának érdekében egy több mint 60 kamerából álló rendszer kerül beiktatásra a közeljövőben. A Rendőrség és Polgárőrség együttműködése remekül működik a városban, a külterületek biztonságának megóvása érdekében szükség van egy megerősített együttműködésre a Rendőrség a Polgárőrség és a gazdák között.

Ezután megadta a szót a közmeghallgatáson résztvevő állampolgároknak.

Szegedi Szabolcs kiskőrösi lakos afelől érdeklődött, hogy a Liget utcában várató-e a közterület rendezése a lakótömbök körül, mert a parkolás és a platánfák helyzete is problémát okoz a mindennapokban.

Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a közelmúltban megtartott lakossági fórumon a Liget utca egy harmadának tekintetében javaslat született a parkolási helyzet megoldására vonatkozóan. Közterületi parkoló kialakítását tervezik a tömbbelsőben, ezenkívül a gyalogos közlekedési utak, a zöld felületek rendezése, kiesebb fokú közvilágítás kiépítése a cél, mellyel nemcsak a parkolási helyzet javulna, hanem az említett útszakasz is megújulhatna, megszépülhetne. Az említett utcában a platánfasor gyökérzetének köszönhetően az útburkolatok, gyalogos felületek nagyon rossz állapotban vannak, a felújítások tekintetben a tervezés folyamatban van, a kivitelezési munkálatok körülbelül jövő év tavasszal kezdődnek meg.

További hozzászólásra jelentkező nem volt, így az alpolgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, majd az ülést 18:00 órakor bezárta.

117 KB
jk-6-2018-kozmeghallgatas.doc