Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2018. április 25.

4-7/2018. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2018. április 25-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Szentgyörgyiné Szlovák Mária a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója, Papp Gyula a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Opauszki György Magyarországi Baptista Egyház képviselője, Hajdu Julianna Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös képviselője, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Répásné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Madi Erika, Dulai Dóra, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Nikléczi Gábor, Pethő Attila képviselő (2 fő)

Pohankovics András alpolgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, jelezte, hogy egészségügyi okok miatt nem Domonyi László polgármester vezeti a mai képviselő-testületi ülést, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Jelezte, hogy Nikléczi Gábor és Pethő Attila képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat az Egészségfejlesztési Iroda szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásaira vonatkozóan 5.691.000,- Ft értékben kötött szerződést a Pannonsept Bt-vel.
  • Az Önkormányzat a kiskőrös, Dózsa György út 46. szám alatti Sporttelep felújítására vonatkozóan 21.233.225,- Ft értékben kötött szerződést a Kiskőrösi labdarúgó Clubbal.

Ezt követően az alpolgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 202/2017. számú képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú előterjesztés, valamint 21. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A Záportározó területének végleges kialakítása, az ingatlanok minősítése” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A Kiskőrösi Evangélikus Iskola tájékoztatója

Tájékoztatót tartja:   Kiskőrösi Evangélikus Iskola Főigazgatója

2. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tájékoztatója

Tájékoztatót tartja:   Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Főigazgatója

3. BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ FILADELFIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA), FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A beszámolót tartja: Magyarországi Baptista Egyház képviselője

4. BESZÁMOLÓ A SORSFORDÍTÓ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA, SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA ÉS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAINAK ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

A beszámolót tartja: Sorsfordító Szolgáltató Központ képviselője

5. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. PÁLYÁZAT KIÍRÁSA AZ 1. SZÁMÚ ÉS A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGÁSZATI KÖRZET FOGORVOSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

7. A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. MALOM DARTS SPORTEGYESÜLET KISKŐRÖS NÉVHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

10. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

11. PÁLYÁZAT BEADÁSA INGYEN WIFI ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

12. PÁLYÁZAT LAPTOPOK ÉS TABLETEK ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

13. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „OKOS ZEBRA-GYALOGOSVÉDELMI RENDSZER” TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

14. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA” TÁRGYÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó:   Pályázati munkatárs

15. Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó:   Pályázati munkatárs

16. A 202/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

17. A 0365/7. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT SZÁNTÓ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN BELTERÜLETBE VONÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. A KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR ÚT 9. SZÁM ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A KISKŐRÖS, PIAC TÉR 15. SZÁM ALATTI INGATLAN ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A SPORTCSARNOK HASZNÁLATBA ADÁSA A KŐRÖSSZOLG KISKŐRÖS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. A ZÁPORTÁROZÓ TERÜLETÉNEK VÉGLEGES KIALAKÍTÁSA, AZ INGATLANOK MINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. PÉK BARNABÁS LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

23.  PATAI RÓBERT LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó:   Szociális ügyintéző

24. KULCSÁR MADLEN LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

25. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

644 KB
jk-7-2018.doc