Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. november 22

4-17/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. november 22-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Szedmák Tamás képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Turán István a János Vitéz Látogatóközpont igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Lasztovicza László a KT Bem József Általános Iskola igazgatója, Vágó Ferencné a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, Mátyus Zoltán a Kiskőrösi Viziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, dr. Polereczki Csilla, Farkas Judit, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Szedmák Tamás képviselő jelezte az ülésről történő távolmaradását.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

- Az Önkormányzat a TOP 7.1.1-16 Kiskőrös Kulturális Központ közösségalapú fejlesztése pályázat keretében 27.745.000,- Ft értékű fedezetet biztosított a 11 tagból álló akciócsoport részére.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „Szolgáltatási szerződés megkötése – In-house beszerzés keretében” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A Kiskőrösi Tankerületi Központ tájékoztatója

A tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatója

2. BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYÉSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. Beszámoló a Kiskőrösi Hírek 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

4. Beszámoló a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

5. Beszámoló a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

7. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK SELEJTEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

8. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE – IN-HOUSE BESZERZÉS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

9. A 2571. HRSZ-Ú INGATLAN MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK BÉRBEADÁSA A MAGYAR TELEKOM NYRT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. Kalaposné Marosi Marianna 6224 Tabdi, Vasút u. 25. szám alatti lakos ajándékozása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. CAESAR LOGISTIC KFT. AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. SERFŐZŐ NOÉMI INGATLANSZERZÉSE ELBIRTOKLÁS ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. A 2636/1. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT NAPKÖZI TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. A 3105. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT KÖZTERÜLET MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

 

15. SZABÓ EDINA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

16. TÓTH JUDIT LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

17. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK 

546 KB
jk-17-2017.doc