Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. május 16.

4-8/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. május 16-án (kedd) 06:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, dr. Nagy Gabriella, dr. Polereczki Csilla, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

2. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. Pályázat benyújtása a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

4. Pályázat benyújtása a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” című, Kubinyi Ágoston program keretében kiírt pályázati felhívásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

5. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 103 HRSZ-Ú KIVETT SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

174.5 KB
jk-8-2017-rendkivuli.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.