Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. június 14.

4-10/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. június 14-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (9 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető,

Távol maradt: Gmoser András, Horváth Borbála, Horváth János képviselők (3 fő)

Meghívottként részt vett: Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Takács Zsolt a TS Gastro Kft ügyvezetője, Harangozó Péter a Kőrösszolg Kft. Sport és rendezvényszervezője, Dulai János a Kiskőrösi Labdarúgó Klub elnöke, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Madi Erika, dr. Polereczki Csilla, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Farkas Judit, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Gmoser András és Horváth János képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat, Horváth Borbála képviselő jelezte, hogy késik a testületi ülésről.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

- Az Önkormányzat Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet készítésére és Helyi építési szabályzat felülvizsgálatára vonatkozóan - bruttó 7.874.000,- Ft értékben kötött szerződést a Város-Teampannon Kft.-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 7. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT. TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA” tárgyú előterjesztés, 16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „„A 78/2017 SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, 22. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „„JUDÁK GYULA, SIPICZKI JÁNOS ÉS DULAI PÁLNÉ KISKŐRÖSI LAKOSOK INGATLAN FELAJÁNLÁSA” tárgyú előterjesztés, valamint 23. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 3105. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT KÖZTERÜLET MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN MEGOSZTÁSA, ÁTMINŐSÍTÉSE ÉS RÉSZLEGES ADÁSVÉTELE” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a közétkeztetési feladatok ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Ts Gasztro Kft. képviselője

2. Tájékoztató a Kiskőrösi Labdarúgó Klub tevékenységéről

Tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Labdarúgó Klub elnöke

3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

4. Beszámoló a Kiskőrösi Óvodák szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. Beszámoló a Sportfeladatok ellátásáról

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. A KISKŐRÖSI SZLOVÁKOK SZERVEZETE TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

7. A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT. TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

8. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

10. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

11. A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

12. A KŐRÖSSZOLG KFT.-VEL INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. A KŐRÖSSZOLG KFT-VEL MEGKÖTÖTT ESZKÖZHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

14. DÖNTÉS BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRÓL FOLYÓSZÁMLAHITEL-KERET BIZTOSÍTÁSA ÉS SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET KIVÁLASZTÁSA TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

15. A 2017/2018-as óvodai nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

16. A 78/2017 SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

17. A KISKŐRÖS, BELTERÜLET 2725/3. HRSZ-Ú INGATLAN ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. A 0188/10. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, LEGELŐ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE MÁRKÓ ÉVA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A 6200 KISKŐRÖS, LUTHER M. TÉR 5. FÖLDSZINT 11. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. KISKŐRÖS, DEÁK FERENC UTCA 21. SZÁM ALATTI INGATLAN INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. JANCSOVICS PÁL 6200 KISKŐRÖS, FEKETEHALOM TANYA 56. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

22. JUDÁK GYULA, SIPICZKI JÁNOS ÉS DULAI PÁLNÉ KISKŐRÖSI LAKOSOK INGATLAN FELAJÁNLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

23. A 3105. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT KÖZTERÜLET MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN MEGOSZTÁSA, ÁTMINŐSÍTÉSE ÉS RÉSZLEGES ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

24. LAKÁS BÉRBEADÁSA ALBERT ORSOLYA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

25. HAGA ANDRÁSNÉ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

26. KIRÁLYNÉ SCHINDLER MÓNIKA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

27. Kispál MÓNIKA katalin LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

28.  Szabóné Harczos Katalin LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

29. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

30. „Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért” díj adományozása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

1.22 MB
jk-10-2017.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.