Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. július 13.

4-11/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. július 13-án (csütörtök) 07.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Szabó János főépítész, dr. Nagy Gabriella, dr. Polereczki Csilla, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Korányi Adrienn a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távolmaradt: Szedmák Tamás képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A TOP- 2.1.3-16 KÓDSZÁMÚ PROJEKT FELHÍVÁSRA CSAPADÉKVÍZ ELVEZTŐ RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA ÉRDEKÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

3. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

4. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

5. AZ 1. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A 0105/4. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, LEGELŐ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE SZÁSZ TIBOR RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ IMPERIAL HOLDING KFT. KÖZÖTT SZERZŐDÉS KÖTÉSE TERMÁLKÚT ÜZEMELTETÉSE TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. AZ 52/12. HRSZ.-Ú MAGÁNÚT ELNEVEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: informatikus és hagyatéki ügyintéző

2.25 MB
jk-11-2017-rendkivuli.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.