Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. február 15.

4-3/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. február 15-én (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Gmoser András, Horváth Borbála képviselő (2 fő)

Meghívottként részt vett: Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sánod városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Farkas Judit, Madi Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Gmoser András, Horváth Borbála képviselők jelezték az ülésről történő távolmaradásukat.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Az Önkormányzat villamos energia felhasználására vonatkozóan 5.635.000,- Ft + ÁFA + max 50 % eltérés értékben kötött kereskedelmi szerződést a MVM Partner Zrt-vel.

Az Önkormányzat közvilágítás felhasználására vonatkozóan 6.200.000,- Ft + ÁFA + max 50 % eltérés értékben kötött kereskedelmi szerződést a MVM Partner Zrt-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy 8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT.-VEL KÉZILABDA SPORTCSARNOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” tárgyú előterjesztés, valamint 9. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SMART CITY STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. Kőrösszolg Kft-vel megkötött támogatási szerződések felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

4. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvények ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

5. A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

6. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTZÉMÉNY IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A 2017/2018-as óvodai nevelési év beiratkozási rendjének és az óvodai felvételi körzeteknek a meghatározása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT.-VEL KÉZILABDA SPORTCSARNOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

9. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SMART CITY STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

10. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” C. PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

11. A PIAC FENNTARTÓI ÉS ÜZEMELTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KISKŐRÖS KULTÚRÁJÁÉRT EGYESÜLET KÖZÖTT

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉS

14. ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő: polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

936.5 KB
jk-3-2017.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.