Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. december 29

4-19/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. december 29-én (péntek) 11:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Gmoser András, Hirsch Imre képviselők (2 fő)

Meghívottként részt vett: Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Molnár Éva, a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte a 4. napirendi pont tárgyának módosítását.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. ÚJ HÉVÍZKÚT LÉTESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

2. A 24/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

4. Megbízási szerződés megkötése a János Vitéz látogatóközpont szakmai feladatainak ellátása és A 2018. évi városi rendezvények teljes körű lebonyolítása tárgyában – in-house szerződés keretében ÉS A KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

258 KB
jk-19-2017-rendkivuli.doc