Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. december 13

4-18/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. december 13-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Hirsch Imre, Horváth János, Markó Ferenc, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (9 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Harangozóné Balogh Zsóka, Horváth Borbála, Nikléczi Gábor képviselők (3 fő)

Meghívottként részt vett: Turán Istvánné Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Turán István a János Vitéz Látogatóközpont igazgatója, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Schäffer Tamás a Kőrösszolg Kft. és a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Farkas Judit, Molnár Éva, Madi Erika, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Batthyány utcai Óvoda épületének megvásárlására vonatkozóan 65.000.000,- Ft értékben kötött adásvételi szerződést a Római Katolikus Egyházzal.
  • Az Önkormányzat önkormányzati tulajdonú ingatlanok magasépítési munkálataira vonatkozóan 8.180.642,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Kőröskom Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Jegyző

3. A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Jegyző

4. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. ÉVI MUNKATERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

5. BESZÁMOLÓ A VÁROS 2017. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2018. ÉVI PROGRAMTERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A KISKŐRÖS 18761 HRSZ-Ú UTCA VÍZHÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

8. KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT.-VEL KÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „A magyar kultúráért és oktatásért” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

10. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

11. A PIAC FENNTARTÓI ÉS ÜZEMELTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. KISKŐRÖS, DÓZSA GY. UTCA 6. SZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A KISKŐRÖS ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. HARANGOZÓ MARIANNA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

14. NÉZŐ KITTI LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

15. BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Bizottságok

16. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK 

494 KB
jk-18-2017.doc