Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2017. április 26. - közmeghallgatás

4-6/2017. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerda) 17.15 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Markó Ferenc képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Kothencz Zoltán r.alezr. a Közlekedésrendészeti Osztály Vezetője, Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, a Polgármesteri Hivatal munkatársai

A közmeghallgatáson 4 érdeklődő állampolgár vett részt.

Domonyi László polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és megnyitotta az ülést.

Elmondta, hogy a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezése, valamint az éves munkatervében foglaltak alapján közmeghallgatást tart, ahol az állampolgároknak és helyben működő civil szervezeteknek lehetőségük van véleményük kifejtésére, közérdekű észrevételeik, javaslataik megtételére.

A továbbiakban Domonyi László polgármester beszámolt az önkormányzat által elvégzett fejlesztésekről, pályázatokról, beruházásokról és vázolta a közeljövő terveit.

A tervek közt szerepel új kézilabdacsarnok építése, a Mohácsi és Thököly Óvodát kiváltó, 150 férőhelyes, 6 csoportszobával rendelkező új óvoda kialakítása, a városban lakó termelők számára a helyileg készített termékek értékesítésére lehetőséget biztosító piaccsarnok építése, mely emelné a városban élők komfortérzetét és városiassá tenné Kiskőrös városát.

A Polgármesteri Hivatal udvarában faaprítékos hő központ létesítése is a tervek közt szerepel, amivel biztosításra kerülne a Polgármesteri Hivatal, a Batthyányi úti Óvoda, a Pátria, a zeneiskola, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Központ épületének fűtése.

Vázolta az energetikai fejlesztéseket, belterületi utak karbantartását és felújítását, ipari park és a nagymennyiségű csapadék által okozott belvízkárok elhárítása érdekében, a csapadékvíz gyűjtésére szolgáló záportározó létesítését.

Ezután megadta a szót a közmeghallgatáson résztvevő állampolgároknak.

Id. Kunhegyesi Ferenc Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke köszönetet mondott a városvezetésnek a város nagymértékű fejlődéséért, a megvalósult beruházásokért.

A szociális helyzetet tekintve javasolta a szociális bérlakások felújítását, véleménye szerint a lakások le vannak lakva, indokoltnak tartja új lakótömbök építését is.

A közelgő városi rendezvények alkalmával kérte, hogy a fűre ne helyezzenek faházakat, ne tegyék tönkre a felújított teret.

Kiskőrös város ivóvíz minősége véleménye szerint még mindig nem megfelelő, a probléma vizsgálatát javasolta.

Domonyi László polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az új lakótömbök megépítésének gondolata már a városvezetés fejében is megszületett, viszont a magas költségekre való tekintettel ez nem valósítható meg önkormányzati szinten, a kérés tolmácsolva lett a Kormány felé.

A kiskőrösi ivóvizet folyamatos vizsgálják, fogyasztásra alkalmas, folyamatos tisztítás alatt van, a lakosság türelmét kérte.

Kakuszi József afelől érdeklődött, hogy a Kiskőrösi Vadvirág utca építése folytatódik-e, valamint az Izsáki úton az István borházzal szemben lévő árok befedését javasolta.

Domonyi László polgármester válaszában elmondta, hogy a Vadvirág utca építése nem folytatódik, mivel nem engedélyezett a továbbépítése, az Izsáki úti árok a jövőben befedésre kerül.

További hozzászólásra jelentkező nem volt, így a polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, majd az ülést 18,00 órakor bezárta.

114.5 KB
jk-6-2017-kozmeghallgatas.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.