Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. szeptember 14.

KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4-19/2016. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 14-én (szerda) 14.25 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők  (11 fő), dr. Turán Csaba (jegyző),  Lucza Alexandra (jegyzőkönyvvezető)

Távol maradt: Pethő Attila képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Dr. Romhányi Zoltán a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Turánné Török Ágnes a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának vezetője, Paksi Dénes a Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Szabó Antal a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztályvezetője, Salamon Anita tűzoltó alezredes a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Igazgatóhelyettese, Versegi László a Kunság-Halas Kft. ügyvezetője, Aczél István a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság elnöke, Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Kispálné dr. Lucza Ilona a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Harangozó Péter a Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, dr. Polereczki Csilla, Molnár Éva, Losoncziné Romfa Erika, Farkas Judit, Rennes Éva, Madi Erika, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. Pethő Attila képviselő jelezte az ülésről történő távolmaradását.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

 • Az Önkormányzat ingatlan megvásárlására vonatkozóan - bruttó 150.000.000,- Ft értékben kötött szerződést Fülöp Jánosné és Fülöp János tulajdonosokkal.
 • Az Önkormányzat a TOP-2.1.3 pályázat keretében záportározó kialakítására vonatkozóan - bruttó 10.033.000,- Ft értékben kötött szerződést Mátyus Zoltán vállalkozóval.
 • Az Önkormányzat a TOP-7.1.1-16 pályázat keretében Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozóan - bruttó 9.906.000,- Ft értékben kötött szerződést az Első Magyar Önkormányzati Vagyon Kft-vel.
 • Az Önkormányzat a Kiskőrös, Szarvas utca 2. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan - bruttó 26.400.000,- Ft értékben kötött szerződést az Szarvashaus Kft-vel.
 • Az Önkormányzat az intézmények felújítására, karbantartására, bérlakások felújítására vonatkozóan - bruttó 29.427.769,- Ft értékben kötött szerződést az Kőröskom Kft-vel.
 • Az Önkormányzat csapadék vízelvezető felújítására, karbantartására vonatkozóan - bruttó 108.932.956,- Ft értékben kötött szerződést az Kőröskom Kft-vel.
 • Az Önkormányzat TOP-3.2.2-15 pályázat keretében megújuló energiaforrásokhoz műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan - bruttó 6.369.685,- Ft értékben kötött szerződést az Panel Solar Kft-vel.
 • Az Önkormányzat a Szakorvosi rendelő klímaberendezésének beszerelésére vonatkozóan - bruttó 9.000.000,- Ft értékben kötött szerződést az Induktív Kft-vel.
 • Az Önkormányzat a János Vitéz Látogatóközpont információ-technológiai szaktanácsadói feladatokra vonatkozóan - bruttó 7.518.400,- Ft értékben kötött szerződést az Frim Solutions Kft-vel.
 • Az Önkormányzat a Kiskőrös Soltvadkert kerékpárút burkolat felújítására vonatkozóan - bruttó 16.237.268,- Ft értékben kötött szerződést az Kőröskom Kft-vel.
 • Az Önkormányzat a Rendezési terv módosítására vonatkozóan - bruttó 8.128.000,- Ft értékben kötött szerződést az Város-Teampannon Kft-vel.
 • Az Önkormányzat a János Vitéz Látogatóközpont teljes zenei kompozíciójára vonatkozóan - bruttó 5.000.000,- Ft értékben kötött szerződést az Media Point Kft-vel.
 • Kiskőrös Város Önkormányzata piaccsarnok üzemeltetésére alkalmas ingatlan megvásárlására, felújítására vonatkozóan 300.000.000,- Ft értékben hitelszerződést kötött a K&H Bank Zrt-vel.
 • Kiskőrös Város Önkormányzata szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésére vonatkozóan 80.000.000,- Ft értékben hitelszerződést kötött a K&H Bank Zrt-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, amelynek keretében kezdeményezte, hogy 13. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Szociális Szövetkezet alapítása” tárgyú előterjesztés, 14. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „124/2014. sz. képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú előterjesztés, 15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Közfoglalkoztatási program keretében köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermek- és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása” tárgyú előterjesztés, valamint 20. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre ”Szvetnyik Brigitta lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. Tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól

A tájékoztatót tartja:           Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

2. Tájékoztató a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről

A tájékoztatót tartja:           Kunság-Halas Kft. ügyvezetője

3. A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT. TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Pályázati munkatárs

4. Pályázat benyújtása az efop-3.3.2-16 kódszámú „kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázat kiírására

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Pályázati referens

5. A 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Költségvetési referens

6. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Közigazgatási osztályvezető

7. Kiskőrös Város településrendezési tervének (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) felülvizsgálata, településfejlesztési döntés

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Jegyző

8. Beszámoló a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Intézményüzemeltetési referens

9. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 2016. ÉVI ELSŐ FÉLÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Intézményüzemeltetési referens

10. A Kiskőrösi Óvodák munkatervének véleményezése

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Intézményüzemeltetési referens

11. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM ÁTLÉPÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Intézményüzemeltetési referens

12. CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2017. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Közigazgatási osztályvezető

13. Szociális szövetkezet Alapítása

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Településüzemeltetési és Fejlesztési csoportvezető

14. 124/2014. SZ. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Pénzügyi osztályvezető

15. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KERETÉBEN KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SEGÍTŐK FOGLALKOZTATÁSA

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Személyzeti referens

16. SZÁNDÉKNYILATKOZAT A 104/23 HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE ÚJ TŰZOLTÓ LAKTANYA LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Vagyongazdálkodási referens

17. GŐTHE SABINE JOHANNA NÉMETORSZÁG, 78073. BAD DÜRRHEIM, HOHLGASSE 5. SZÁM ALATTI LAKOS INGATLAN FELAJÁNLÁSA

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Vagyongazdálkodási referens

18. TURÁN PÁL 6200 KISKŐRÖS, SÖVÉNY UTCA 7. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Vagyongazdálkodási referens

19. LAKÁS BÉRBEADÁSA KECSKÉS MÓNIKA RÉSZÉRE

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Szociális ügyintéző

20. SZVETNYIK BRIGITTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Szociális ügyintéző

21. LAKÁS BÉRBEADÁSA varga enikő RÉSZÉRE

Előterjesztő:  Polgármester

Előadó:          Szociális ügyintéző

22. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK 

425 KB
jk-19-2016.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.