Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. október 7.

KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4-20/2016. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2016. október 7-én (péntek) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba  (jegyző), Lucza Alexandra (jegyzőkönyvvezető)

Távol maradt: Nikléczi Gábor képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: dr. Nagy Gabriella, dr. Polereczki Csilla, Rennes Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. KEOP-4.10.0/U/15-2015-0010 „A KISKŐRÖS GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ, TANUSZODA ÉS KEMPING TANUSZODÁJÁNAK TECHNOLÓGIAI HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA IGÉNYÉNEK KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNÁLATÁVAL” CÍMŰ PROJEKT ÜGYÉBEN PÉNZÜGYI KORREKCIÓ VISSZAFIZETÉSE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Pályázati referens

2. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Költségvetési referens

3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ EFOP-3.2.9-16 KÓDSZÁMÚ „ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Pályázati referens

4. 134/2016. SZ. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Jegyző

5. 145/2015. sz. képviselő-testületi határozat módosítása

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Polgármesteri titkár

170 KB
jk-20-2016-rendkivuli.doc

Hasonló cikkek

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
Az előző évi körzethatárok nem változtak.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 23-án.