Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. október 26.

4-21/2016. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2016. október 26-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Font Sándor Országgyűlési Képviselő, Rideg László a Megyei Közgyűlés Elnöke, Paksi Dénes a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Répásiné Lovász Márta a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Sutus Etelka a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója, Bertha Szilvia a Munka Becsületéért Alapítvány képviselője dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, dr. Polereczki Csilla, Molnár Éva, Farkas Judit, Rennes Éva, Madi Erika, Korányi Adrienn, Szabó János, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

A továbbiakban bemutatta Szabó Jánost, Kiskőrös városának főépítészét.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az elmúlt időszakban nem volt, írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

1. Tájékoztató a választókerület országgyűlési képviselőjének tevékenységéről

A tájékoztatót tartja: Font Sándor országgyűlési képviselő

2. Tájékoztató a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról

A tájékoztatót tartja: Emergency Service Kft. ügyvezetője

3. tájékoztató a foglalkoztatás központú településdiagnosztika eredményéről

A tájékoztatót tartja: A Munka Becsületéért Alapítvány képviselője

4. TÁJÉKOZTATÓ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának lehetőségéről

A tájékoztatót tartja: Közigazgatási osztályvezető

5. A 109/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pályázati munkatárs

6. I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ÁTHELYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. KOSSUTH LAJOS MELLSZOBOR ÁTHELYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. A 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Költségvetési referens

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Jegyző

10. A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Közigazgatási osztályvezető

11. A 4. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Közigazgatási osztályvezető

12. KISKŐRÖSI DUTRA BARÁTI KÖR EGYESÜLET NÉVHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármesteri titkár

13. KÖZOP- 3.2.0/C-08-2010-0008 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „KERÉKPÁRÚT- HÁLÓZAT FEJLESZTÉS: KISKŐRÖS ÉS AKASZTÓ” C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ INGATLANSZERZÉS

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pályázati munkatárs

14. A 0202/46. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT ÚT MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ, ÖNKORMÁNYZATI KÜLTERÜLETI KÖZÚT ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. KUNSÁG-SZESZ SZESZIPARI ZRT KISKŐRÖS, BÁNFFY U. 37., TÓTHNÉ ÚJVÁRI ANITA KISKŐRÖS, SZENDREY J. U. 2/6., TURÁNNÉ MAKAI ANNA KISKŐRÖS, MÉSZÁROS L. U. 51., VICZIÁN ATTILA JOAKIM KISKŐRÖS, TEMESVÁRI U. 4. SZÁM ALATTI LAKOSOK AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. KOVÁCS ZOLTÁNNÉ ÉS KOVÁCS ZOLTÁN 6200 KISKŐRÖS, DÉLIBÁB U. 2. SZÁM ALATTI LAKOSOK AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK 

393 KB
jk-21-2016.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.