Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. november 23.

4-22/2016. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2016. november 23-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi könyvtár igazgatója, Judákné Kothencz Erika az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény képviseletében, Lasztovicza László a KT Bem József Általános Iskola igazgatója, Mátyus Zoltán a Kiskunsági-Viziközmű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Kunhegyesi Ferenc Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Molnár Éva, Horváth János, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás az elmúlt időszakban nem volt, írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy az 1. napirendi pont a „Tájékoztató a Kiskőrös Labdarúgó Klub tevékenységéről” kerüljön le napirendről, helyette sürgősséggel kerüljön felvételre a „Csatlakozás az okos, élhetőbb kisvárosok nemzeti programjához” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

1. CSATLAKOZÁS AZ OKOS, ÉLHETŐBB KISVÁROSOK NEMZETI PROGRAMJÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Aljegyző

2. ipari park létrehozása

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Településüzemeltetési és Fejlesztési csoportvezető

3. A 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Költségvetési referens

4. Beszámoló a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármesteri titkár

5. Beszámoló a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Polgármesteri titkár

6. BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYÉSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. beszámoló a kiskőrösi hírek 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Jegyző

8. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Személyzeti referens

9. A KISKŐRÖSI NŐI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉNEK ÁTADÁSA A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA AZ ORSZÁGOS PETŐFI SÁNDOR TÁRSASÁG RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

14. 2840-10/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT ELLEN BENYÚJTOTT FELLEBBEZÉS

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Szociális ügyintéző

15. 2840-11/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT ELLEN BENYÚJTOTT FELLEBBEZÉS

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Szociális ügyintéző

1.59 MB
jk-22-2016.doc

Hasonló cikkek

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
Az előző évi körzethatárok nem változtak.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 23-án.