Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. július 14.

KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4-16/2016. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2016. július 14-én (csütörtök) 07.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Gmoser András, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás képviselők (11 fő)

Távol maradt: Horváth Borbála, képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: dr. Nagy Gabriella, dr. Polereczki Csilla, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, amelynek keretében kezdeményezte, hogy az 1. napirendi pontként felvett ”A 2016. évi költségvetés módosítása”, valamint a 2. napirendi pontként felvett „Pályázat benyújtása Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. A. pontja szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére” tárgyú előterjesztések kerüljenek felcserélésre.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI C. TÖRVÉNY 3. MELLÉKLET II. 5. A. PONTJA SZERINTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Településüzemeltetési és Fejlesztési csoportvezető

2. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Költségvetési referens

3. HAJNAL LÁSZLÓ 6200 KISKŐRÖS, LIGET UTCA 32. I. EMELET 3. AJTÓSZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. július 14.
152 KB
jk-16-2016-rendkivuli.doc