Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2016. augusztus 26.

KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4-18/2016. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 26-án (péntek) 07.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Aszódi Pál, Harangozóné Balogh Zsóka, Hirsch Imre, Horváth Borbála, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, képviselők  (10 fő), dr. Nagy Gabriella (aljegyző), Lucza Alexandra (jegyzőkönyvvezető)

Távol maradt: Gmoser András, Szedmák Tamás képviselők (2 fő)

Meghívottként részt vett: dr. Polereczki Csilla, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Losoncziné Romfa Erika, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND

1. JÁNOS VITÉZ LÁTOGATÓKÖZPONT HATÉKONY ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Pályázati referens

2.  A MEGÓVLAK ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Intézményüzemeltetési referens

3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” C. PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Pályázati munkatárs

4. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „szemléletformálási programok” c. felhívás keretében támogatás elnyerésére

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Pályázati munkatárs

5. A 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Költségvetési referens

6. A FELNŐTT FOGORVOSI FELADATOK HELYETTESÍTÉSSEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 134/2014. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Közigazgatási osztályvezető

7. 2035/34, 2035/34/A ÉS A 2035/35 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLANOK VÉGLEGES ADÁSVÉTELE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

8.  KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZÖTT LÉTREJÖTT VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

9. A 110/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

10. LAKÁS BÉRBEADÁSA FEKETE MIKLÓS ALBERT RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Szociális ügyintéző

11. LAKÁS BÉRBEADÁSA HORVÁTH ERIKA IBOLYA RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Szociális ügyintéző

12. LAKÁS BÉRBEADÁSA HORVÁTH KATALIN RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Szociális ügyintéző

13. LAKÁS BÉRBEADÁSA KAPONYA LÁSZLÓ GYÖRGY RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester

Előadó:           Szociális ügyintéző


ZÁRT ÜLÉS


14. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő:   Jegyző

Előadó:           Informatikus és hagyatéki ügyintéző

15. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő:   Jegyző

Előadó:           Informatikus és hagyatéki ügyintéző

376.5 KB
jk-18-2016-rendkivuli.doc
139.5 KB
jk-18-2016-rendkivuli-zart.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Polgármestere és a választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórum keretében tájékoztatást tart a 2024. évi költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről.
Lélekketrec - Eladott Álmok Interaktív Kiállítás 2024. február 22 - március 4.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2024. február 16-án.