Képviselő-testületi határozat - 57/2020. - Pályázat benyújtása a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” című, Kubinyi Ágoston program keretében kiírt pályázati felhívásra

A Képviselő - testület

  1. egyetért a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban kialakításra került állandó kiállítás továbbfejlesztésével, amelynek összköltsége bruttó 33.000.000.- Ft.
  2. egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Kubinyi Ágoston program, „Muzeális intézmények szakmai támogatására” című pályázati kiírás keretében –bruttó 29.700.000.-Ft összegű támogatás elnyerésére
  3. egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját forrásként bruttó 3.300.000.-Ft-ot biztosítson.
  4. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2020. évi költségvetésének soron következő módosítását a fentieknek megfelelően terjessze elő.
  5.  felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására.
75 KB
57-2020.doc