KEOP-7.1.2.0-2008-0291

KEOP-7.1.2.0-2008-0291

Kiskőrös szennyvíztisztításának és elvezetésének végleges megoldása

Az elmúlt évtizedek műszaki és gazdasági fejlődése, a fokozódó urbanizáció következtében rendkívüli mértékben megnőtt a szennyezett víz káros hatásai elleni védelem jelentősége.

A ma és a jövő generációjának közös érdeke a vizek tisztasága, a szennyvizek megfelelő kezelése, a használt vízből származó káros anyagok talaj- és vízszennyezésének megakadályozása. A szennyvizek környezetvédelmi követelményeket kielégítő, biztonságos elhelyezése, a szennyvíz-csatornahálózat, illetve azok tisztítására alkalmas létesítmények megépítése ma településeink egyik meghatározó feladata.

Megfelelő csatornázás és szennyvíztisztítás híján a szennyvíz a talajvizet, karsztvizeket, élővizeket veszélyezteti, nem lebecsülendő hatást gyakorolhat a környezetre, a természetes élőhelyekre és az emberekre egyaránt. A kertekből és zöldségesekből - a talajba szivárgó szennyvízen keresztül - olyan kórokozók juttathatnak az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekbe, amelyek károsíthatják az egészséget. Megfelelő szennyvíztisztítás híján a lefolyó víz veszélyt jelent az élővizekre is, amelyek jelenlegi vízbázisunkat alkotják. Mindezeken felül az EU előírások is megszabják, hogy minden településen meg kell valósítani a szennyvíz csatornázott elvezetését, valamint a szennyezett vizek kezelését.

Magyarországon is érvényes azon EU szabályozás, mely szerint az európai vizek jó minőségét az Unió teljes területén 2015-ig el kell érni. A vonatkozó irányelvek szerint a 2000 vagy annál nagyobb lélekszámú településeken az EU-s szennyvízelvezetési és -kezelési előírások alkalmazása kötelező. A 15 ezernél nagyobb lélekszámú településeknek 2010. december 31-ig, az ennél kisebbeknek 2015. december 31-ig kell megoldaniuk a csatornázási problémákat. Magyarországnak a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás terén sok pótolnivalója van, hiszen az EU direktívák szerint gondoskodnia kell arról, hogy minden város vagy agglomeráció rendelkezzen szennyvízgyűjtő és -kezelő rendszerrel.

A fentiek alapján szükségessé vált olyan helyi szennyvízkezelési programok kidolgozása, amelyek megoldást jelentenek a települési szennyvizek térségi kezelésére, és megvédik a környezetet azoktól az ártalmas hatásoktól, amelyeket a nem megfelelően kezelt települési szennyvizek okoznak. Kiskőrös város szennyvízelvezetés és tisztító bázis beruházását az Önkormányzat uniós pályázati forrással kívánja megvalósítani, tekintettel arra, hogy az említett beruházás meghaladnál az önkormányzat anyagi lehetőségeit.

A projektben 397 lakás kerül csatornázásra, mely érinti Kiskőrös város kül- és belterületének lakosságát.

A projekt előkészítése 2009. június 22.-én kezdődött meg, zárása 2013. szeptember 30.-án várható.
A projekt tervezett összköltsége: 455.610.000 Ft, 
a tervezett támogatás összege: 387.268.500 Ft
Az 1. fordulóban a projekt előkészítésére elnyert támogatás összege: 20.570.000 Ft

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu [kukac] nfu [pont] gov [pont] hu ,
www.nfu.hu
 

 

Kiskőrös Város Környezeti Teljesítményértékelése
419 KB
kiskoros_varos_kornyezeti_teljesitmenyertekelese.doc