KEOP-4.10.0/U/15-2015-0010

KEOP-4.10.0/U/15-2015-0010

A Kiskőrös Gyógy- és Strandfürdő, Tanuszoda és Kemping tanuszodájának technológiai hő- és villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával

Kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

Projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/U/15-2015-0010

Projekt címe: A Kiskőrös Gyógy- és Strandfürdő, Tanuszoda és Kemping tanuszodájának technológiai hő- és villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával

Szerződött támogatás összege: 151,33 millió forint

Támogatás mértéke: 80%

Projekt tartalmának bemutatása:

A Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában támogatja a hőszivattyús technológiát napelemes rendszerrel kombináló fejlesztéseket. Kiskőrös Város Önkormányzata a jövőben a kiskőrösi tanuszoda energiaszükségletét megújuló energiaforrások alkalmazásával elégítené ki. A beépíteni kívánt napelem rendszerek a hőszivattyúkkal kiegészülve megoldást nyújtanának az uszoda energetikai költségeinek csökkentésére. A 3 napelem rendszer felépítésével a városüzemeltetés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 140,9 tonna/év-re, míg a hőszivattyúk üzembe helyezésével a CO2 kibocsátást 114,39 tonna/év-re csökkenti, ezzel elősegíti a környezetvédelmet.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. 11.20.


AZ ELSŐ MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRT A KISKŐRÖSI TANUSZODA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁST HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉSEINEK BESZERZÉSE.
A Város Önkormányzata 2015. November 11.-én kezdhette meg a tanuszoda technológiai hő-és villamos energia igényének kielégítése céljából beszerzett eszközeinek telepítését. Az első fázisban a kivitelező elvégezte az előkészítő munkálatokat. A kombinált eszközök telepítése ütemterv szerint halad. A napelem rendszerek rögzítését szolgáló állványzat, valamint a lehorgonyzó betonelem a helyére került, amely a 208 modul biztonságos rögzítésére szolgál. A hőszivattyús rendszerek első tartozéka a tároló medence is a helyére került.

ÚJABB LÉPCSŐFOKHOZ ÉRT A TANUSZODA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁST HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉSEINEK ÜZEBEHELYEZÉSE
Folyamatosan bővül a felszerelt napelemek száma a Kiskőrös Gyógy- és Strandfürdő, Tanuszoda és Kemping tanuszodájának megújuló energiaforrást hasznosító berendezéseinek beszerzése című Európai Unió által támogatott projekt kapcsán. A kombinált eszközbeszerzés keretében a napelemek mellett az uszoda új hőszivattyúkkal is bővül, amelyek a fürdő termálvizének hőjét elvonva a tanuszoda medencéit fűtik a jövőben. A kivitelező november közepére ígéri a beruházás befejezését.

A NAPELEMEK ÉS HŐSZIVATTYÚK A HELYÉRE KERÜLTEK, 90%-ON ÁLL A TANUSZODA PROJEKT.
Vissza nem térítendő támogatást kapott Kiskőrös Város Önkormányzata, hogy a város tanuszodájának technológiai hő- és energia igényének kielégítése céljából megújuló energiaforrást hasznosító berendezéseket szerezzen be. A november elején megkezdett projekt során három helyszínen napelem rendszereket és az ahhoz tartozó invertereket helyeztek el a szakemberek, amelyek a nap energiáját az elektromos hálózaba töltik, ezáltal csökkentik a tanuszoda energiaköltségeit. A kombinált projekt másik eleme a hőszivattyúrendszer, amely egy 50 m3 víz befogadására alkalmas tartályba engedett termálvíz hőjének hőjét hasznosítják, majd azzal fűtik a tanuszoda medencéit. Az eszközöket a kivitelező beépítette, melyeket a tesztüzem után a városfenntartás fog üzemeltetni.