Időközi önkormányzati képviselő választás

Iktatószám: 5136-3/2022. - Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság 1/2022. (IV. 11.) számú HVB határozata

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság az időközi települési önkormányzati képviselő választás kitűzéséről a kiskőrösi 04. számú egyéni választókerületben tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság Kiskőrös város 04. számú egyéni választókerületében az időközi települési önkormányzati képviselő választásának időpontját 2022. június 26. napjára (vasárnapra) tűzi ki, továbbá ugyanezen dátum alapján megállapítja az időközi önkormányzati képviselő választás határidőit és határnapjait a határozat 1. melléklete szerint.

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kiskőrös Város Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat www.kiskoros.hu megnevezésű hivatalos honlapján.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.). A fellebbezést a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) vagy elektronikus úton (e-mail: jegyzo [kukac] kiskoros [pont] hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, - 2022. április 14-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  • a kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját,
  • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, továbbá
  • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatóak.

A fellebbezés illetékmentes.

Kiskőrösi HVB 1/2022. számú határozata az időközi választás kitűzéséről
2.61 MB
kiskorosi_hvb_1per2022._szamu_hatarozata_az_idokozi_valasztas_kituzeserol.pdf
Közlemény időközi választás idejéről, helyéről, módjáról
567.33 KB
kozlemeny_idokozi_valasztas_idejerol_helyerolmodjarol.pdf
Közlemény ajánlások számáról
242.23 KB
kozlemeny_ajanlasok_szamarol.pdf
HVI határozat ajánlások számának megállapításáról
819.69 KB
hvi_hatarozat_ajanlasok_szamanak_megallapitasarol.pdf

Kapcsolódó cikkek

Kiskőrös városban a 4. számú egyéni választókerületben a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő választás nem jogerős eredményéről az alábbi tájékoztatást teszem közzé:
2022. június 26. napján (vasárnap) 20 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.