Gyermekjólét, gyermekvédelem

Gyermekjólét, gyermekvédelem

Bölcsőde

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény önálló szakmai egysége

Cím: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 6. 

Telefon/fax: 78/312-780 
E-mail: bolcsi [kukac] koroskabel [pont] hu 

A bölcsőde szakmai vezetője: Aczél-Németh Angéla

Engedélyezett férőhelyszám: 48+7+7 fő

Csoportok száma: 4+2 mini csoport


Helyettes szülői ellátás

A helyettes szülői ellátást az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (Kiskőrös, Árpád u. 8. telefon: 78/311-284) keretében működő Család- és Gyermekjóléti Központ működteti.

A helyettes szülői ellátás a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében a gyermekjóléti alapellátások közül, a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája. A helyettes szülő átmeneti időre a gyermeket otthonába fogadja és ott a teljes körű ellátásáról gondoskodik. Ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást. Ezáltal megkönnyíti a szülők helyzetét, illetve erősíti a gyermekmegtartó képességüket.

A gyermekek átmeneti gondozását a szülői felügyelete gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani a helyettes szülő otthonában.

A szolgáltatás térítésidíj-köteles.


Család- és Gyermekjóléti Központ

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény önálló szakmai egysége

6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

Telefon: 06/78 311-284

Készenléti telefonszám: 0620/315-9795

E-mail: kozpont [pont] kiskoros [kukac] gmail [pont] com

Szakmai egységvezető: Péczkáné Hegedűs Mária

Illetékességi területe: Kiskőrösi Járás közigazgatási területe

A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitva tartási ideje:

Hétfő: 7:30 - 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7:30 - 16:00
Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 13:30

Kapcsolattartási ügyelet:

Hétfő:   13:45 - 14:45
             15:00 - 16:00
Szerda: 13.45 – 14.45
             15:00 - 16:00
             16:10 - 17:10

A szolgáltatások igénybevétele minden esetben díjmentes.

Az igényeknek, szükségleteknek megfelelően speciális szolgáltatásokat nyújt a család- és gyermekjóléti központ a járás egész területére.

 • Utcai szociális munka: cél, hogy csellengő gyermekek számára alternatívákat kínáljon szabadidejük hasznos eltöltésére.
 • Kapcsolattartási ügyelet: a gyermek és a kapcsolattartó szülő számára lehetőség az együttlétre, találkozásra. Az ellátás a gyámhivatal, bíróság határozata alapján vehető igénybe, a kapcsolattartás házirendje alapján.
 • Készenléti szolgálat: az intézmény nyitvatartási idején túl hívható telefonszám, mely krízishelyzetbe került családoknak nyújt vagy mozgósít segítséget.
 • Jogi tájékoztatás nyújtása: a járás minden szolgálata részére elérhető személyesen vagy telefonon.
 • Pszichológiai tanácsadás: a járás szolgálatai által javasolt gyermekek és szüleik számára vehető igénybe.
 • Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységeket lát el a Család- és Gyermekjóléti Központ

 • védelembe vételt, nevelésbe vételt, ideiglenes hatályú elhelyezést kezdeményez,
 • javaslatot tesz védelembe vételre, családi pótlék természetbeni formában való nyújtására, a gyermek tankötelezettségének előmozdítására, családból való kiemelésére, gondozási helyre, vagy annak megváltoztatására, megelőző pártfogás mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére
 • családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez
 • utógondozást végez
 • védelembe vett gyermek esetében egyéni gondozási-nevelési tervet készít, szociális segítőmunkát koordinál és végez, szükség esetén pénzfelhasználási tervet készít.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a járás területén működő szolgálatok számára szakmai támogatást nyújt, ennek érdekében havonként megszervezi, megrendezi az esetmegbeszéléseket. Külön támogatja azokat a családsegítőket, akik a szolgálatok feladatait egyedül látják el, és felmentést kaptak a képesítés előírásainak teljesítéséről.