Fűnyírás és egyéb közterületi feladatok

Fűnyírás és egyéb közterületi feladatok

Reményeink szerint néhány napon belül már nem csak a naptár szerint lesz tavasz, hanem a természet is újjáéled. A fás- és lányszárú növényeink növekedésnek indulnak városszerte. Minden évben felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy milyen kötelezettségeik vannak saját és az ingatlanuk előtti közterületeken.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet – amely a város teljes közigazgatási területén hatályban van - egyértelműen szabályozza a tulajdonos, illetve használó, - aki lehet az ingatlan bérlője vagy haszonélvezője is - feladatait. Mik is ezek?

  • Az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő lágy-és fás szárú növények ápolása, a fű folyamatos kaszálása,
  • az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
  • az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása
  • ingatlan rendeltetésének megfelelő karbantartása és használata

A fenti rendelkezések a lakóházak és egyéb ingatlanok úgynevezett kerítésen belüli részét érintik.  A másik nagy csoport kifejezetten az ingatlan előtti, a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatok:

  • Az ingatlan előtti járda, kerékpárút, úszótelek esetén az épület körüli járda, valamint a járda – kiépített járda hiányában a közterület - melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, ilyen tipikusan egy sarki ingatlan, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek.
  • Az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása, valamint
  • Az ingatlan előtti, melletti fák, növények, bokrok és sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

A fenti feladatok elhanyagolása esetén az Önkormányzat első alkalommal figyelmeztetést küld a kötelezettnek, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, azonban a következő alkalommal már bírságra is lehet számítani, ami a többszöri ismétlés esetén egyre magasabb lehet és végső soron végrehajtás útján is behajthatóvá válik.

Több alkalommal főleg idős egyedülálló lakosok jelzik, hogy nem képesek ezeket a tulajdonosi feladatokat ellátni. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a polgári jog jogszabályi keretek között szabályozza a rokontartást, ami azt jelenti, hogy aki önhibáján kívül nem képes magát eltartani, kötelezettségeit elvégezni, az a rokonaihoz fordulhat. Elsősorban az idős szülő gyermekeihez, vagy gyermek hiányában egyéb felmenőihez. Végső soron a munkák elvégzését ellenérték fejében meg lehet rendelni. A KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. szakemberei egész évben rendelkezésre állnak az ilyen feladatok ellátására.

Gallyazási feladatok a városban

Bizonyára a város lakossága is hetek óta figyelemmel kíséri a gallyazási munkálatokat városunkban, amelyek elvégzését a villamoshálózat védelme érdekében végeztet az NKM Áramhálózati Kft.

Amikor egy fa belelóg a villamoshálózat vezetékébe, veszélyezteti annak rendeltetésszerű működését és egyben balesetveszélyes is. Az ingatlantulajdonosok feladata lenne, hogy a fák nyesését elvégezzék, azonban ez a legritkább esetben történik meg.

Azokon a helyeken, ahol az NKM az elektromos vezetékek biztonsági övezetébe benőtt növényzetet és faágakat a zavartalan villamosenergia-ellátás szempontjából veszélyes­nek minősíti, ott a szerződött gallyazó partnereivel elvégezteti a szükséges beavatkozásokat. A fenti okból végzett gallyazás során a legtöbb esetben nem veszik figyelembe az esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat. Ezt önkormányzatunk is észlelte és elfogadhatatlannak tartja. Sokkal célszerűbb lenne, hogy a gallyazást a minden szempontból optimális eredmény érdekében a tulajdonos végezze, illetve végeztesse el.

Érdemes tehát a kerttervezés és faültetés során figyelemmel lenni ezekre a jövőbeni problémákra is.

A nyesedék elszállítása szintén a tulajdonos feladata. Az Önkormányzat a kapacitásaihoz mérten az elmúlt években igyekezett a lakosság segítéségére lenni, de ez nem kötelezően ellátandó feladata.

Hasonló cikkek

Keresünk gyöngyfűzésben jártas, ismereteit gyerekeknek megtanító személyt, aki vállalná a hamarosan induló Gyöngyfűző Klub vezetését.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2021. májusi száma.
Védettségi igazolvánnyal látogatható. Tisztelt Fürdővendégeink!